На 4 май 2022 година бе учредено сдружението “Левски на Левскарите”. Неговата цел е да обедини привържениците и да гарантира бъдещето на клуба, а очакванията са, че сегашният мажоритарен собственик на “сините” – Наско Сираков, ще му прехвърли акциите си.

Сдружението вече има и Устав, който разяснява най-важните въпроси със собствеността и управлението на родния гранд. Той е приет от 86 човека, като подписи са положили както представители на най-големите фен фракции, така и основните фактори в клуба – Наско Сираков, Кирил Ивков, Даниел Боримиров и Станимир Стоилов.

От Устава става ясно, че всеки запалянко, желаещ да е член на “Левски на Левскарите”, ще трябва да плаща по 200 лева на година, което е малко над 16 лева на месец. Така той ще има право на глас на общото събрание на клуба. 

Ето как ще се случва всичко това, според Устава на сдружението:

По решение на Управителния съвет Сдружението може да изгради регионални секции. Всяка една от тях трябва да се състои от най-малко 100 члена.

Върховният орган на Сдружението е Общото събрание. В случай че членовете на Сдружението са до 1000 души се провежда общо събрание на членовете. Ако са над 1000 души, по решение на УС се провежда Общо събрание на делегатите. Делегатите се избират от всяка регионална секция. Един делегат представлява 25 члена.

Членовете/делегатите избират и освобождават членовете на УС на клуба. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. 

Изборът на хората в УС се взима с мнозинство равно или по-голямо от 2/3 от присъстващите членове/делегати, като се гласува за всеки един от предложените членове. В случай че един или няколко кандидати не съберат 2/3 от гласовете на присъстващите членове/делегати, се прави балотаж, на който събраните най-много гласове се считат за избрани за УС.

Предложения за нови членове на Управителния съвет се правят в писмена форма по утвърден образец. Образецът се подписва от члена на сдружението, който внася предложението, от 10 членове на сдружението и от лицето, което е предлажено за член на УС. 

За председател и членове на УС (органът, който ще управлява Левски) ще се гласува тайно, чрез бюлетина по утвърден образец, в която всеки от членовете/делегатите отбелязват чрез съответните им номера 7 от предложените делегати, които счита, че следва да бъдат избрани в УС. Също така отбелязва и кой от кандидатите следва да бъде Председател на сдружението.

Годишният членски внос е в размер на 200 лева. Членството в сдружението се прекратява в четири случая. Отпадането на член става автоматично поради невнасяне на членския внос за съответната година, респективно на две поредни членски вноски при заплащане на членския внос на равни вноски.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук