ПФК ЛЕВСКИ АД получи отказ от Търговския регистър за публикуване на обявата за общото събрание на акционерите на 6 юли и то няма да се проведе на тази дата.

Причината е, че не са спазени сроковете, които са предвидени в закона. Заявлението е получено на 2 юни, което не дава достатъчно време за публикуването на поканата, съобщава „24 часа“.

Решението за свикване на общото събрание е с неприсъствено заседание на надзорния съвет на дружеството. Под него стои подписа на Георги Попов, който е в Дубай, заедно с Васил Божков в Дубай, на Александър Тумпаров, който е под домашен арест по афрата с Божков и Михаил Тодоров.

Самата покана е подписана от изпълнителния директор Павел Колев и прокуристът Татяна Христова.

Дневният ред е:
1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., проверен и заверен от регистрирания одитор.
4. Приемане на решение за избор на независим одитор за 2020 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г. и попълване на фонд „Резервен“.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им до момента на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.
7. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.
8. Разни

От дневния ред става ясно, че управителният съвет на Левски остава в състава си, в който е в момента, а ще се прави нов надзорен съвет след джиросването на акциите на Наско Сираков

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук